+359 87 886 01 74 office@mvmassistants.eu

8 начина за повишаване на екипната продуктивност в бизнес организацията

Успешният бизнес има много аспекти. Необходимо е да съществува талантлив екип, а продуктът, предлагани от фирмата, да е конкурентен. Също така трябва да бъдат постигани заложените цели. Освен това, важен фактор за определянето на една компания като успешна е продуктивността на нейните служители. Въпреки технологичните иновации и всички онези приложения и инструменти, които улесняват ежедневието ни, продуктивността на хората през последните години намалява. Освен върху фирмата, това дава отражение и върху икономиката.
Разгледайте нашите предложения за повишаване на екипната продуктивност , което ще доведе до повишаване успеха на Вашия бизнес!  

1. Комуникирайте ефективно  

В професионалните среди комуникацията е от изключителна важност. Това важи както на ниво служител-служител, така и на ниво служител-висш мениджмънт. Комуникацията е двупосочен процес и изисква възможността на служителя да дава обратна връзка и да споделя своите притеснения и предложения с ръководните кадри и дори работодателя. Още повече, при контакт със служителите на по-ниски нива, висшият мениджмънт трябва да проявява гъвкавост и да не ги гледа „отгоре“. Комуникацията е повече от това, което се казва. Тя е в присъствието на говорителите и в тяхната интонация.

2. Използвайте технологии и приложения

винаги, когато можете. Развитието на технологиите променя начинът, по който общуваме, по който се забавляваме, и дори начинът, по който управляваме бизнеса си. Екипът трябва винаги да е нащрек за новости, които биха улеснили неговата работа и увеличили неговата продуктивност. Не следете само за безплатни алтернативи, а се доверявайте и на платени технологични решения, тъй като инвестицията за тях се отплаща бързо. 

3. Познавайте силните и слабите страни на своя екип

Важно е мениджмънта да знае предимствата и недостатъците на служителите, за да може да доразвива техните слаби страни, да ги прави по-конкурентни и да изравнява техните компетентности. Ако някой служител пасва по-добре на друга позиция, не се страхувайте да го преназначите, стига всички, засегнати от тази промяна, да са положително настроени към такава промяна.
Колкото повече знаете са служителите си, толкова по-лесно ще намерите правилното място за тях. Това не само ще подобри тяхното настроение, нагласи и продуктивност, но и би помогнало за повишаване ефективността на компанията като цяло. 

4. Приоритизирайте

Независимо от типа на бизнеса, ежедневно се извършват множество дейности. При толкова много задачи понякога е трудно да се осъществява контрол върху всяка една и да се подсигури изпълнението им, без нещо да остане забравено. Тук приоритизацията е ключова. Има много техники на приоритизиране, но най-общо е важно да се извършват първо тези задачи, които са от най-голяма важност и които са най-срочни. Игнорирайте това кога са постъпили за изпълнение задачите и съумявайте да отсеете наистина първостепенните от тях. 

5. Водете график на дейностите

Поддържайте хронология и график на дейностите, за да може отделният служител да е в крак с това, което се случва.
Един от ключовите фактори на продуктивността е това човек да знае какво да прави и кога точно да го направи. Ако не се поддържат графици служителите могат да са объркани и подложени на стрес. Тук идват на помощ и различните видове софтуер, създадени с цел да улесняват съставянето и следването на графици.

6. Използвайте правилото на двете минути

Това е лесно приложимо правило, от което всеки може да се възползва. При постъпването на нова задача преценете колко време би отнело нейното изпълнение. Ако отговорът е по-малко от две минути – справете се с нея независимо от това колко маловажна е тя. Това е идеален начин да предотвратите струпването на множество дребни задачи, което би могло да доведе до объркване. 

7. Давайте обратна връзка

и поощрявайте добре свършената работа
Някои хора работят само за заплатата, но други имат нужда от нещо повече. Ако служителите се чувстват неоценени или недостатъчно оценени, това може да срине тяхната продуктивност. Понякога дори едно „благодаря“ от висшия мениджмънт може да означава много за някой служител, който е свършил добре своята работа и това не е останало незабелязано.

8. Осигурявайте добра фирмена култура

и приветлива работна среда. Качеството на работната среда може директно да повлияе на продуктивността на екипа. Работното място трябва да е чисто, светло и приветливо. Също така трябва да се целите към изграждането на добра фирмена култура. Разбира се добре е понякога служителите да разпускат, но е важно това да се случва в приемливи граници, в които да не се нарушава общата продуктивност.

Правете хората щастливи на работното място! Продуктивният екип е успешен екип!

 

   

Share This